back x

Cross Cutting Themes

Thảngān Iset - nānāchāti mùng nên bāng s̄̀wn k̄hxng mnus̄ʹyṣ̄ās̄tr̒ thī̀s̄ud" chạ̀w r̂āy" pạỵh̄ā pạỵh̄ā thī̀ mī khwām sạbŝxn yùng læa mī kār kæ̂ pạỵh̄ā mị̀ dị̂ ng̀āy h̄rụ̄x thī̀ h̄ĕn dị̂ chạd h̄el̀ā nī̂ rwm t̄hụng pạỵh̄ā chèn:


Kār prạb tạw læa khwām yụ̄dh̄yùn nı kār p̄hechiỵ kạb rūp bæb læa kār pelī̀ynpælng s̄p̣hāph p̣hūmi xākāṣ̄ nận
kār kĥā k̄hæ̀ngk̄hạn rah̄ẁāng n̂ả phlạngngān læa kār pelī̀ynpælng p̣hūmi xākāṣ̄ læa p̄hlk ra thb t̀x kār ceriỵ teibto xỳāng rwdrĕw mī thậng
k̄hxbk̄het rah̄ẁāng khwām s̄eī̀yng læa khwām yākcn læa
wiṭhī kār thī̀ ca dị̂ rạb ræng dụng nı kār brrtheā pạỵh̄ā h̄el̀ā nī̂


cheụ̄̀xm yong s̄ìng h̄el̀ā nī̂ pĕn pạỵh̄ā k̄hxng kār wāngp̄hæn kār ld khwām s̄eī̀yng cāk p̣hạy phibạti læa kār cạdkār mạk ca xyū̀ nı s̄p̣hāph wædl̂xm thī̀ t̀ả kảkạb dūlæ læa khwām cảpĕn s̄ảh̄rạb khwām cu thī̀ pheìm k̄hụ̂n læa kār f̄ụk xbrm kār s̄̀ng mxb nı bribth thī̀ h̄lākh̄lāy h̄el̀ā nī̂ rūp bæb h̄lạk læa bāng s̄̀wn k̄hxng s̄ìngphimph̒ k̄hxng reā thī̀ keī̀ywk̄ĥxng kạb tæ̀la ca mī kār xṭhibāy nı rāy laxeīyd pheìmteim nı kār cheụ̄̀xm yong d̂ān l̀āng