back x

Newsroom

Let’s Celebrate Our Earth #EarthDay

Let’s Celebrate Our Earth #EarthDay

To honor ‪#‎EarthDay‬ and the 2016 theme “Trees for the Earth”, we will share & highlight approaches for using trees. ‪#‎Trees4Earth‬ ‪#‎Trees4City‬. Please share your moment with us in the comments section below or using #EarthDay ‪#‎Trees4Cities‬ and #Trees4Earth

Để hưởng ứng Ngày Trái Đất cùng với chủ đề “Cây Xanh cho Trái Đất” của năm 2016, chúng tôi sẽ chia sẻ một số cách tiếp cận nổi bật trong việc sử dụng cây xanh. Hãy chia sẻ những hình ảnh, khoảnh khắc về Trái Đất của bạn với chúng tôi trong phần comments dưới đây hoặc sử dụng từ khoá #‎Trees4Earth‬ ‪#‎Trees4City #‎EarthDay