back x

ISET-International Vietnam, Regional Hub

Viện nghiên cứu chuyển đổi Môi trường và Xã hội

The ISET-International Vietnam office was established in 2010 and engages in a wide range of innovative climate resilience and urban Disaster Risk Reduction work throughout Vietnam. The office is based in Hanoi, and has undertaken major projects in Lao Cai, Hue, Da Nang, Binh Dinh and Can Tho. Besides a strong Vietnam-based technical team, the office has an extensive network of technical staff, expert collaborators and associates in Asia and across the globe.

In Vietnam, ISET-International has successfully implemented a project portfolio valued at over $15 million on behalf of the Rockefeller Foundation, USAID, ADB, IIED, CDKN, IDRC and the Asia Foundation. ISET-International’s unique approach is to bring its global technical expertise to collaboration with local stakeholders—from government agencies at multiple levels to NGOs, mass organizations and academia—to deliver practical innovations that address complex, inter-disciplinary problems. Our projects are often cited as successful pilots of new and effective approaches that require not only technical insights but also changes in policy and practices at multiple scales. We support transformative change by building local capacity for sustained action.

At the national level, we work to ensure that climate resilient practices built on local experience, scientific knowledge and collaborative planning are recognized in national policies and widely shared with Vietnamese user groups.

Our National Partners:

 • Association of Cities in Vietnam (ACVN)
 • Vietnam Urban Planning and Development Association (VUPDA)
 • Urban Development Agency – Ministry of Construction (UDA)
 • Disaster Management Centre – Ministry of Agriculture and Rural Development (DMC)
 • Centre for Technology Responding to Climate Change – Ministry of Natural Resources and Environment (CliTech)
 • Vietnam Institute for Urban and Rural Planning (VIUP)
 • National Institute for Science and Technology Policy and Strategy Studies (NISTPASS)
 • Climate Change Coordination Offices (CCCOs) of Da Nang, Binh Dinh and Can Tho.

Viện Chuyển đổi Môi trường và Xã hội (ISET)-Quốc tế, văn phòng tại Việt Nam, được thành lập vào năm 2010, và từ đó đến nay đã thực hiện một loạt các hoạt động mang tính tiên phong về chống chịu với biến đổi khí hậu (BĐKH) và giảm thiểu rủi ro thiên tai ở nhiều đô thị của Việt Nam. Văn phòng được đặt tại Hà Nội và đã có nhiều dự án lớn tại Lào Cai, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định, Cần Thơ, cùng nhiều tỉnh thành khác. Ngoài nhóm chuyên gia kỹ thuật giàu kinh nghiệm tại Việt Nam, văn phòng còn kết nối với một mạng lưới hùng hậu các cán bộ, chuyên gia và cộng tác viên ở khu vực châu Á và trên toàn thế giới.

Tại Việt Nam, ISET đã thực hiện thành công một loạt dự án với tổng ngân sách lên tới hơn 15 triệu Đô-la Mỹ, thông qua sự tài trợ của Quỹ Rockefeller, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Viện nghiên cứu Quốc tế về Môi trường và Phát triển (IIED), Mạng lưới Kiến thức về Khí hậu và Phát triển (CDKN), Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Quốc tế (IDRC), Quỹ Phát triển Bắc Âu (NDF), Chương trình Đối tác Chống chịu Toàn cầu (GRP), và Quỹ Châu Á (TAF). Nét đặc thù trong phương pháp của ISET là nỗ lực mang các kiến thức khoa học của thế giới vào quá trình cộng tác với các bên liên quan tại địa phương, từ đó đưa ra những sáng kiến thiết thực cho các vấn đề phức tạp và đa ngành. Các dự án của chúng tôi thường được lấy làm dẫn chứng về những cách thức tiếp cận mới và hiệu quả, đòi hỏi không chỉ sự đào sâu nghiên cứu, mà cả những thay đổi về chính sách và hành động ở nhiều cấp độ khác nhau. Chúng tôi hỗ trợ những chuyển đổi toàn diện thông qua việc xây dựng năng lực cho các bên liên quan, từ đó tạo hiệu quả bền vững cho các hành động tại địa phương.

Ở cấp quốc gia, chúng tôi nỗ lực đảm bảo đưa nền tảng kinh nghiệm của địa phương và kiến thức khoa học vào quá trình thiết kế các hành động về chống chịu với BĐKH, và giúp cho các nguyên tắc về lập kế hoạch mang tính cộng tác được ghi nhận trong khung chính sách quốc gia và chia sẻ rộng rãi với các bên liên quan tại Việt Nam.

Các đối tác quốc gia:

 • Hiệp hội các Đô thị Việt Nam (ACVN)
 • Hội Quy hoạch và Phát triển Đô thị Việt Nam  (VUPDA)
 • Cục Phát triển Đô thị – Bộ Xây dựng (UDA)
 • Trung tâm Phòng tránh và Giảm nhẹ Thiên tai – Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn (DMC)
 • Trung tâm Công nghệ Ứng phó với BĐKH – Bộ Tài nguyên và Môi trường (CliTech)
 • Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia (VIUP)
 • Viện Chiến lược Chính sách Khoa học và Công nghệ (NISTPASS)
 • Văn phòng Chống chịu với BĐKH (CCCO) tại Đà Nẵng, Bình Định và Cần Thơ

ISET-VIETNAM’S CORE ACTIVITIES/CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH

Provide technical support to:
Conduct Urban Climate Vulnerability Assessment
Develop Urban Climate Resilience Plan
Develop City Climate Resilience Intervention Projects
Implement city resilience projects
Provide training on:
Urban Vulnerability Assessment
Economics analysis
Scenario planning
Shared learning and dialogues
Climate action planning and integration
Conduct research and develop methods on:
Urban climate resilience
Cost benefit analysis
Water resource planning
Post-flood event analysis and scenario-based flood simulation
Disaster risk reduction in urban context
Evidence based advocacy on:
Urban planning for resilience and sustainability
Integrated planning for climate action
Disaster risk management
Cross-boundary water management


Hỗ trợ kỹ thuật về:
Đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương với BĐKH ở đô thị
Xây dựng kế hoạch hành động về BĐKH
Xây dựng các dự án can thiệp ưu tiên về chống chịu với BĐKH
Thực hiện các dự án tăng cường khả năng chống chịu và giảm thiểu rủi ro thiên tai

Đào tạo về:
Đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương và nguy cơ ở bối cảnh đô thị
Phân tích kinh tế cho các đầu tư về thích ứng với BĐKH
Lập kế hoạch quy hoạch dựa vào kịch bản
Chia sẻ – Học hỏi – Đối thoại
Lập kế hoạch hành động và lồng ghép BĐKH

Nghiên cứu và xây dựng phương pháp về:
Khả năng chống chịu với BĐKH ở đô thị
Phân tích Chi phí-Lợi ích của thích ứng với BĐKH và giảm thiểu rủi ro thiên tai
Lập kế hoạch về tài nguyên nước
Phân tích sau lụt và mô phỏng lũ lụt dựa vào kịch bản
Giảm thiểu rủi ro thiên tai trong bối cảnh đô thị

Chính sách thực chứng về:
Quy hoạch đô thị vì khả năng chống chịu và sự bền vững
Kế hoạch hành động về BĐKH mang tính lồng ghép
Quản lý rủi ro thiên tai
Quản lý tài nguyên nước liên vùng


Contact Information/Thông tin Liên Hệ

No. 18, alley 1/42, Lane 1 Au Co
Tay Ho District, Hanoi 
Vietnam
(See map)

Tel: + 84 24 37186702
Fax: + 84 24 37186721
E-mail: infovn@i-s-e-t.org